2toDrive

Logo 2-to-Drive

Rijbewijs met 17 en rijles vanaf 16,5 jaar

Met 2toDrive heb je de kans om eerder je rijbewijs te halen! Door 2toDrive kun je nu al eerder beginnen met rijlessen, namelijk vanaf 16,5 jaar. Vanaf de dag dat jij 17 bent geworden, kan je ook rijexamen doen. Ben je geslaagd? Dan mag je tot je 18de verjaardag alleen de weg op onder begeleiding van de door jouzelf gekozen coach(es). Je hoeft dus niet meer tot je 18de te wachten voordat je eindelijk met rijlessen mag beginnen, hoe cool is dat?

Hoe werkt het?

 • Vanaf 16 jarige leeftijd mogen jongeren theorie-examen doen. Het theoriecertificaat is 1,5 jaar geldig.
 • Vanaf 16,5 jaar mag er gestart worden met het volgen van rijlessen.
 • Vanaf 17 jaar mag rijexamen gedaan worden.
 • Nadat het rijbewijs behaald is mag een jongere tot 18 jaar alleen rijden onder begeleiding van een ervaren coach.
 • Vanaf 18 jaar mag de jongere zelfstandig de weg op.

De Coach

Naast de jongeren hebben de coaches een belangrijk aandeel in 2toDrive. Zonder coaches, geen 2toDrive.
De jongere meldt zich aan voor 2toDrive door een begeleiderspas aan te vragen via deze website.
De coach geeft toestemming om begeleider te zijn. Dit gebeurt door middel van een handtekening op het aanvraagformulier en het bijvoegen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij het aanvraagformulier.

Een coach:

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

De RDW toetst of de opgegeven coach aan bovengenoemde eisen voldoet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.